zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

24 czerwiec 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Prawnik, doktor nauk prawnych. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w pracy w dziale prawnym. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi własną działalność doradczą w obszarze prawa pracy. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni wykłada Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne. W poprzednich latach wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony trener. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Liderka Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.


CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracodawców współpracujących przy działalności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, organów PKZP, członków i związków zawodowych sprawujących nadzór społeczny nad kasami. Omówione zostaną zasady obowiązujące po dwóch kluczowych dla PKZP nowelizacjach. Po pierwsze po zmianach w styczniu 2019 r. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, które rozszerzyły zakres przynależności związkowej na zleceniobiorców i inne osoby świadczące pracę zarobkową, które nie są pracownikami. Po drugie, trenerka wyjaśni problematykę administrowania danymi członków PKZP i związane z tym obowiązki.


PROGRAM:
1. Omówienie przepisów rozporządzenia określającego zasady działania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
2. Do kogo adresowana jest pomoc z PKZP po zmianach przepisów ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. i czy potrzebne są zmiany w Statucie
3. Treść uchwały o wpisowym dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
4. Obowiązkowa treść statutu PKZP
5. Rola pracodawcy w działalności PKZP
6. Jak przeprowadzane są wybory do organów PKZP
7. Co powinien zawierać Regulamin Zarządu PKZP i jakie Zarząd musi wydać uchwały
8. Umowa pożyczki i oświadczenia poręczycieli – obowiązkowa treść
9. Jak działają pozostałe organy PKZP ich skład i kompetencje
10. Fundusze PKZP
11. Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego – zleceniobiorcy, i osoby samozatrudnione mogły korzystać z PKZP (zmiany wymagane po 1 stycznia 2019 r.)
12. Czy niezbędny jest i jaką ma zawierać treść Regulamin udzielania pożyczek i zapomóg
13. Dlaczego PKZP musi mieć własną Politykę Ochrony Danych Osobowych i co ma się w treści tego dokumentu znajdować
14. Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO
15. Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela
16. Treść uchwały dotyczącej pożyczek i zapomóg
17. Regulamin kontroli
18. Sprawozdanie z działalności
19. Przyjmowanie druków i formularzy
20. Przykładowe wzory dokumentów.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha