zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pracownicze Plany Kapitałowe

04 czerwiec 2020 11:00-14:00

245 zł netto

 

Data szkolenia:

11.05.2020

Godziny szkolenia:

11.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

10.00 – 11.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

11.00 – 14.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

7.05.2020

 

Od lipca 2019r. Istnieje możliwość oszczędzania na przyszłe emerytury w nowym systemie. Oprócz IKE w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstały Pracownicze Plany Kapitałowe.
Jak nowy program różni się od OFE?
Ile będzie nas kosztowało PPK?
Co dostaniemy w zamian?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie do wprowadzenia PPK w wszystkich zakładach pracy.


 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy, pracownicy.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiek emerytalny i zabezpieczenie społeczne „po pracy”:
- emerytura z ZUS- IKE, PPE, OFE – różne systemy odkładania na emeryturę.

2. Pracownicze Programy Kapitałowe – geneza pomysłu.

3. Kto będzie oszczędzał?
- pojęcie osób zatrudnionych;
- wiek a możliwość przystąpienia czyli „odwrócona” dobrowolność.

4. Kto musi utworzyć?
- pojęcie powierzającego pracę,
- limity zatrudnienia a data zawarcia umowy.

5. Gdzie będziemy oszczędzać?
- podmioty uprawnione do prowadzenia PPK,
- lista instytucji finansowych.

6. Dwie umowy:
- umowa o zarządzanie PPK,
- umowa o prowadzenie PPK.

7. Wysokość i zasady naliczania składek na PPK:
- składka podstawowa pracownika,
- składka dodatkowa pracownika,
- składka podstawowa pracodawcy,
- składka dodatkowa pracodawcy,
- wpływ składek na wynagrodzenie pracownika i koszty pracodawcy.

8. Bonusy od państwa:
- wpłata powitalna,
- dopłaty roczne.

9. Zasady inwestowania środków przez instytucje finansowe.

10. Wypłaty z PPK:
- wypłaty przed 60 rokiem życia – na leczenia i na wniesienie wkładu;
- „przelewanie” środków do innego PPK,
- wypłaty po 60 roku życia – świadczenie podstawowe, świadczenie małżeńskie.

11. Dziedziczenie środków.

12. System nadzoru nad PPK i przepisy karne:
- instytucje nadzoru nad funkcjonowaniem programów;
- „przymusowe” przystąpienie do PPK;
- kary za brak PPK,
- kary za namawianie do nie przystąpienia lub wystąpienia z PPK.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

 


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha