zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz pandemii

07 maj 2021 09:00-13:00

259 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 700 szkoleń i przeszkoliła ok 10 tysięcy osób.


CELE SZKOLENIA:
Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2020 roku. Szkolenie skierowane głównie na zasady obliczania zasiłków.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM:
1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a. okres wyczekiwania na świadczenie
b. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c. niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
d. zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności
2. do pracy
- wysokość i okres wypłaty świadczeń
Zasady nabywania prawa do:
a. zasiłku chorobowego,
b) wynagrodzenia / zasiłku CONVID 19
c) wynagrodzenia za czas kwarantanny CONVID 19
b. zasiłku opiekuńczego w tym zasiłku Covid 19 na dziecko do lat 8
c. zasiłku macierzyńskiego,
d. zasiłku rodzicielskiego,
e. świadczenia rehabilitacyjnego
f. zasiłek wyrównawczego
3. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
4. E-zwolnienia - na co należy zwrócić uwagę.
5. Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
7. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c. wypłacane za roczny okres
8. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
9. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
14. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
15. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
16. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
17. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
18. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
19. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
20. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
21. obliczanie zasiłku Covid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
22. Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy
23. Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
23. Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną/izolacją
21. Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
22. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
23. Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
24. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń / zasiłków chorobowych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha