zaproponuj szkolenia

Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

24 sierpień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 22 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzony od 10 marca 2022 r. i planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
Po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu,
- otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
- obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu,
- najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.


PROGRAM:
1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
3. Na jakich zasadach stosuje się PIT – 2?
3.1. Kiedy pracownik może złożyć PIT – 2?
3.2. Od kiedy pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
3.3. Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT – 2 u pracodawcy?
3.4. Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT – 2 – zmiana od 1 stycznia 2023 r.?
4. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach związanych z Polskim Ładem?
5. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
6. Czy od 1 lipca 2022 r. nadal należy stosować zasadę podwójnego naliczania zaliczki na podatek dochodowy?
7. Jaka obowiązuje skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.?
8. Jak brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku wpływa na naliczenie zaliczki na podatek?
9. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 r.?
10. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.?
11. Jak likwidacja „ulgi dla klasy średniej” wpływa na naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
12. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
13. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulg: dla seniorów, na powrót i dla rodzin 4+?
14. Jak zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. wpływają na naliczanie zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich?
15. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
16. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
17. Czy samotny rodzic może skorzystać ze wspólnego rozliczania się z dzieckiem?
18. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł?
19. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch lub więcej wypłat w jednym miesiącu?
20. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
21. W jaki sposób pracownik/zleceniobiorca może składać oświadczenia wpływające na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy?
22. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
23. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
24. Czy pracownik/zleceniobiorca może wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
25. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
26. Sesja pytań i odpowiedzi.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha