zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: PRAWO BUDOWLANE W 2020 R. W ŚWIETLE AKTUALNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH, W TYM PRZEPISÓW SPECUSTAWY DOT. COVID-19, ORAZ PLANOWANYCH NOWELIZACJI

03 lipiec 2020 09:00-12:00

245 zł netto

 

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie:

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


ODBIORCY SZKOLENIA

 1. pracownicy starostw powiatowych- wydziały budownictwa, inwestycji
 2. pracownicy urzędów miast/gmin- wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska
 3. pracownicy nadzoru budowlanego- PINB/WINB
 4. pracownicy urzędów wojewódzkich
 5. jednostki drogowe
 6. inwestorzy- deweloperzy, TBS
 7. zarządcy nieruchomości
 8. spółdzielnie mieszkaniowe

CEL EDUKACYJNY

 1. omówienie aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów specustawy
 2. omówienie orzecznictwa dot. Procesu inwestycyjno-budowlanego
 3. omówienie elementów KPA dot. wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych
 4. omówienie planowanych nowelizacji Prawa budowlanego

 

Program szkolenia:

 1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
 2. ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH/DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWIE COVID(m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in.przepisów procedury)
 3. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
 4. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)
 5. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
 6. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
 7. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud
 8. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud
 9. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr.bud
 10. roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 11. procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
 12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
 13. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 14. skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
 15. PLANOWANE NOWELIZACJE PRZEPISÓW (m.in. w związku ze zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego (wejście w życie w lipcu 2020 ) oraz duża nowelizacja Prawa budowlanego (wejście w życie we wrześniu 2020 r.)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha