zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem końca kadencji

15 marca 2024 10:00-15:00

325 zł netto

Data szkolenia:

15.03.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

13.03.2024 r.

 Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 295 zł netto / os.

Prawo pracy  w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy. Dodatkowo wiele instytucji ma odmienne regulacje, wyłącznie dla siebie.

Jednymi z odrębnie regulowanych zagadnień jest prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czym różni się kształtowanie stosunku pracy między JST a innymi podmiotami?

Jak nie dać się „złapać” w przypadku kontroli?

Jak się przygotować na koniec kadencji organów samorządu terytorialnego?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy w JST. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Szkolenie umożliwi Ci:

- poznanie zasad ogólnych dotyczących kształtowania stosunku pracy oraz specyficznych zasad zatrudniania w sektorze samorządu terytorialnego;
- uzyskanie praktycznych wskazówek z zakresu kształtowania warunków zatrudnienia w JST
- poznanie nowych rozwiązań w prawie pracy związanych z dwiema dyrektywami UE (o warun-kach pracy i rodzicielską)


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, sekretarze gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stosunek pracy od podstaw
- definicja i jej składniki
- sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
- stosunek pracy a RODO – prawdy i mity

2. Umowa o pracę - podstawy
- rodzaje umów o pracę
- limit umów na czas określony – czy nie ma wyjątków?
- treść umowy o pracę i informacji dodatkowej – PRAKTYCZNE OMÓWIENIE WZORÓW
- forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?
- Jakie dokumenty związane z zatrudnieniem można wysyłać pracownikowi na maila?

3. Rozwiązanie umowy o pracę
- cztery sposoby pożegnania pracownika
- porozumienie stron – wady i zalety
- dlaczego nie musimy „bać” się wypowiedzenia
- rozwiązanie bez wypowiedzenia – WYJĄTKOWOŚĆ tego rozwiązania
- „dyscyplinarka” dla pracodawcy
- wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje
- tryby rozwiązania stosunku pracy nawiązanego w drodze wyboru i powołania w JST
- świadectwo pracy - termin wydania, co w treści, z uwzględnieniem końca kadencji organów wybieralnych

4. Czas pracy bez tajemnic
- Jak najlepiej dobrać system i rozkład czasu pracy?
- Nadgodziny – czy dajemy wolne czy płacimy?
- Czas pracy władz samorządu

5. Urlop wypoczynkowy:
- Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
- Urlop w godzinach czy dniach?
- Czy można odmówić urlopu?
- Czy urlop się przedawnia?
- Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?
- Koniec kadencji a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
- KONSEKWENCJE nieudzielenia urlopu w terminie
- Inne urlopy i zwolnienia z pracy.

6. Ocena pracy urzędnika w JST
- podstawy ocen okresowych
- tryb przeprowadzania
- konsekwencje ocen okresowych


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha