zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19

17 listopad 2021 09:30-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

17 listopada 2021 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

15 listopada 2021 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto / os.

Prawo pracy  w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy. Dodatkowo wiele instytucji ma odmienne regulacje, wyłącznie dla siebie.

Jednymi z odrębnie regulowanych zagadnień jest prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czym różni się kształtowanie stosunku pracy między JST a innymi podmiotami?

Jak nie dać się „złapać” w przypadku kontroli?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy w JST. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, sekretarze gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:
• Kodeks Pracy, ale nie tylko;
• inne źródła prawa pracy;
• regulaminy i obwieszczenia.

2. Zawieranie stosunku pracy:
• negocjacyjny charakter stosunku pracy;
• jak dobrze napisać umowę o pracę - WZÓR;
• rodzaje umów o pracę w JST;
• co jeszcze oprócz umowy?
• zakresy obowiązków – błędy
• inne sposoby zawarcia stosunku pracy – mianowania, powołanie.

3. Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:
• wstępne badania profilaktyczne,
• szkolenie BHP;
• wyposażenie w odzież roboczą.

4. Czas pracy w JST:
• co to jest czas pracy;
• rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;
• specyfika pracy w JST w zakresie czasu pracy – brak nadgodzin?
• rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

5. Wynagrodzenie za pracę:
• co jest a co nie jest wynagrodzeniem;
• wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie;
• inne świadczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:
• wymiar urlopu;
• urlop w godziny czy w dni;
• odmowa udzielenia urlopu;
• urlop niepełnoetatowca,
• zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

7. Ocena pracy urzędnika w JST:
• podstawy ocen okresowych,
• tryb przeprowadzania,
• konsekwencje ocen okresowych.

8. Odpowiedzialność pracownicza:
• odpowiedzialność za szkody;
• mienie powierzone – odpowiedzialność i zasady powierzania,
• kary porządkowe.

9. Rozwiązanie stosunku pracy:
• sposoby „pożegnania się” z pracownikiem;
• dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia,
• wygaśnięcie stosunku pracy,
• świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać.

10. Tymczasowe rozwiązania przyjęte w związku z epidemią COVID-19 – NOWOŚĆ
• praca zdalna – zasady i sposób wprowadzenia;
• przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki;
• przeniesienie pracownika samorządowego do placówki opieki socjalnej.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha