zaproponuj szkolenia

Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy

13 kwiecień 2023 10:00-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

13.04.2023 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

11.04.2023 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 275 zł netto / os.

Prawo pracy  w ostatnich latach jest najczęściej zmienianą gałęzią prawa. W każdym roku mamy wprowadzone nowe przepisy. Dodatkowo wiele instytucji ma odmienne regulacje, wyłącznie dla siebie.

Jednymi z odrębnie regulowanych zagadnień jest prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czym różni się kształtowanie stosunku pracy między JST a innymi podmiotami?

Jak nie dać się „złapać” w przypadku kontroli?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy w JST. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Szkolenie umożliwi Ci:

- poznanie zasad ogólnych dotyczących kształtowania stosunku pracy oraz specyficznych zasad zatrudniania w sektorze samorządu terytorialnego;
- uzyskanie praktycznych wskazówek z zakresu kształtowania warunków zatrudnienia w JST
- poznanie nowych rozwiązań w prawie pracy związanych z dwiema dyrektywami UE (o warun-kach pracy i rodzicielską)


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, sekretarze gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:
- Kodeks Pracy, ale nie tylko;
- inne źródła prawa pracy;
- ustawa o pracownikach samorządowych jako lex specialis,
- regulaminy i obwieszczenia,
- kto pełni rolę pracodawcy?

2. Zawieranie stosunku pracy:
- negocjacyjny charakter stosunku pracy;
- jak dobrze napisać umowę o pracę – WZÓR po zmianach w KP NOWOŚĆ;
- zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – na co zwrócić uwagę?
- rodzaje umów o pracę w JST;
- co jeszcze oprócz umowy?
- nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia - NOWOŚĆ
- zakresy obowiązków – błędy
- inne sposoby zawarcia stosunku pracy – mianowania, powołanie
- praca zdalna w JST - NOWOŚĆ

3. Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:
- wstępne badania profilaktyczne ;
- szkolenie BHP,
- wyposażenie w odzież roboczą.

4. Czas pracy w JST:
- co to jest czas pracy;
- rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy – jak wybrać?;
- specyfika pracy w JST w zakresie czasu pracy – brak nadgodzin?
- rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

5. Wynagrodzenie za pracę:
- zasady wynagradzania w JST,
- co jest a co nie jest wynagrodzeniem;
- wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie;
- inne świadczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:
- wymiar urlopu;
- urlop w godzinach czy w dniach;
- odmowa udzielenia urlopu;
- urlop niepełnoetatowca,
- zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych,
- nowe urlopy po zmianach KP – NOWOŚĆ.

7. Ocena pracy urzędnika w JST:
- podstawy ocen okresowych,
- tryb przeprowadzania,
- konsekwencje ocen okresowych.

8. Odpowiedzialność pracownicza:
- odpowiedzialność za szkody;
- mienie powierzone – odpowiedzialność i zasady powierzania,
- kary porządkowe.

9. Rozwiązanie stosunku pracy:
- sposoby „pożegnania się” z pracownikiem;
- dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia,
- wygaśnięcie stosunku pracy,
- świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać.

10. Kontrola trzeźwości – ustawa z 01.12.2022r:
- zasady sprawdzania trzeźwości pracowników,
- kontrola a RODO,
- alkomat i badanie krwi,
- badanie na obecność innych substancji,
- badanie osób nie będących pracownikami,
- nowa część akt osobowych.

11. Praca zdalna – ustawa z 01.12.2022 r. :
- dopuszczalność pracy zdalnej,
- zasady wprowadzania pracy zdalnej,
- świadczenia przysługujące zdalnemu pracownikowi,
- okazjonalna praca zdalna,
- obowiązki pracodawcy przy wdrażaniu pracy zdalnej,
- praca zdalna a RODO,
- praca zdalna a BHP.

12. Zmiany w umowach, nowy obowiązek informacyjny idt. – ustawa z 08.02.2023 r. :
- umowy na okres próbny,
- obowiązkowe szkolenia,
- wniosek pracownika o stabilniejsze zatrudnienie,
- konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony.

13. Zmiany w przepisach dotyczących rodzicielstwa – ustawa z 08.02.2023 r. :
- dłuższy urlop rodzicielski,
- część wyłączna dla drugiego z rodziców,
- zmiany w urlopach ojcowskich,
- elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha