zaproponuj szkolenia

Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - Piotr Malinowski

23 sierpnia 2024 10:00-15:00

375 zł netto

 

Data szkolenia:

23.08.2024

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

21.08.2024

Cena szkolenia: 375 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 345 zł netto / os.

 

Od wielu lat mamy coraz częściej do czynienia z cudzoziemcami na polskim rynku pracy. Wraz z ich napływem niestety nie dochodzi do uproszczenia procedur związanych z ich zatrudnieniem.

Jak sprawnie poruszać się po obowiązujących przepisach?

Jak usprawnić sobie prace związane z rekrutacją i zatrudnieniem cudzoziemców?

Co nowego w tej kwestii przyniesie 2024 r.?

Na te pytania odpowie Wam niniejsze szkolenie.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na tere-nie RP z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania obywateli Ukrainy po 24.02.2024r.


Szkolenie pozwoli Ci:
- zapoznać się z zasadami rekrutacji i zatrudniania cudzoziemców pochodzących z wszystkich stron świata;
- uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące problemów w procesach legalizacji pobytu i pracy;
- sprawne analizowanie statusu cudzoziemca pod kątem jego pobytu w Polsce;
- ułożyć wewnętrzne procedury postępowania przy zatrudnianiu cudzoziemców


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.


Informacje o prowadzącym: Piotr Malinowski

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasad dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców
• cudzoziemiec – kto to?
• dualizm pozycji cudzoziemca na rynku pracy - legalny pobyt i legalna praca
• czy wszyscy cudzoziemcy muszą mieć zezwolenia na pracę?
• Czy muszę zawierać umowy na piśmie i w innych językach?

2. Zatrudnienie obywateli Ukrainy po 24.02.2022 – PLANOWANA ZMIANA PRZEPISÓW
• NOWY TERMIN OCHRONY CZASOWEJ – WRZESIEŃ 2025?
• definicja legalna obywatela Ukrainy
• kto korzysta a kto nie korzysta z ochrony czasowej?
• czy wszystkich Ukraińców zatrudniamy według zasad ustawy wojennej?
• Ochrona czasowa i co dalej - zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińców.- PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE POBYTU

3. Co daje legalny pobyt cudzoziemcowi w Polsce? - szczegółowe omówienie tytułów pobytowych.

4. Jakich cudzoziemców zatrudnimy bez starania się o dodatkowy dokument legalizujący ich zatrudnienia? - WAŻNE

5. Wymagania stawiane przy staraniu się o zezwolenie, oświadczenie i „kartę pobytu”.
• Jakie czyny karalne sprawią, ze nie mogę zatrudnić cudzoziemców?;
• Czy mogę zalegać z podatkami lub składkami na ZUS?
• Skąd urzędy wiedzą, ze byłem karany lub zalegam z podatkami?

6. Informacja starosty – co to jest i czy zawsze trzeba się o nią starać?

7. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
• to w końcu 6 czy 24 miesiące? - NOWOŚĆ
• jakie kraje?
• treść oświadczenia - na co zwrócić uwagę – PRAKTYKA
• o czy muszę informować?
• możliwość pracy po zakończeniu oświadczenia – czy jest?

8. Zezwolenia na pracę sezonową
• co to są prace sezonowe?
• Jak wypełnić wniosek i załączniki do niego – WZORY I PRAKTYKA
• czy muszę zawierać umowę najmu?

9. Zezwolenia na pracę
• jaki rodzaj zezwolenia wybrać?
• Jak wypełnić wniosek i załączniki do niego – WZORY
• jakie mam obowiązki informacyjne wobec wojewody ?
• przedłużenie legalnej pracy po zakończeniu zezwolenia - czy tylko gdy mam nowe zezwolenie?

10. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
• Dwa w jednym – pobyt i praca?
• Kto składa wniosek?
• Jakie muszę dać dokumenty cudzoziemcowi?
• Jakie są warunki udzielenia zezwolenia?
• Wynagrodzenie proporcjonalne do etatu czy nie?
• Zmiana pracodawcy co trzeba zrobić?
• Zezwolenie na pobyt i pracę dla Ukraińców – specyfika treści.
• Co to jest decyzja abolicyjna?

11. Co mi grozi gdy zatrudnię nielegalnie?

12. Co grozi cudzoziemcowi gdy będzie przebywał nielegalnie lub nielegalnie pracował?

13. NOWA USTAWA – Kiedy i co się zmieni?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha