zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2023 r. Optymalizacja wydatków

03 październik 2022 09:00-14:00

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania planów finansowych szkół i przedszkoli na 2023 r. Oprócz aspektów prawnych i proceduralnych, skupimy się na aspekcie efektywności finansowej. Dużą uwagę skupimy na racjonalnych działaniach przy ustalaniu planu finansowego, które będą skutkować realnymi oszczędnościami dla budżetu dyrektora i budżetu samorządu, uwzględniając zarówno wpływ na dochody (subwencja oświatowa i dotacje celowe) jak i wydatki.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.


PROGRAM:
1.    Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
2.    Ustawa o finansach publicznych. Plan finansowy. Tworzenie projektu planu finansowego. Realizacja w ciągu roku.
3.    Klasyfikacja budżetowa.
4.    Możliwość dokonywania zmian w planie.
5.    Dochody finansujące oświatę. Subwencja oświatowa. Dotacje.
6.    Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
7.    Wielkość oddziału kluczowym czynnikiem wpływającym na optymalizację finansów.
8.    Fala „sześciolatków” od września 2022 r i potrzeba uwzględnienia tego efektu w planach wydatków i dochodów.
9.    Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.
10.    Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
11.    Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
12.    Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.
13.    Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14.    Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
15.    Wydatki i dochody na prowadzenie niektórych oddziałów: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd.
16.    Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
17.    Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka.
18.    Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha