zaproponuj szkolenia

Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli. Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu po zmianie przepisów

10 październik 2022 10:00-14:00

400 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy, którzy organizują przewozy dzieci do szkół i przedszkoli.


PROGRAM:
1.    Zmiana ustawy - Prawo oświatowe – nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna - kiedy dowożenie zapewniają rodzice:
-    nowa reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu
-    nowe uchwały określające stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu
-    minimalna stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu
-    nowe umowy dotyczące zwrotu kosztów przejazdu – termin zmiany umów dotychczasowych
2.    Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola
-    przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych
-    przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych
-    różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne i operatorem publicznego     transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy)
-    transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
-    warunki zapewnienia opieki w trakcie przewozu i aktualne wymagania dla opiekuna
3.    Finansowanie przewozów dzieci do szkoły i przedszkola
-    nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
-    zasady korzystania z dotacji do biletów ulgowych
-    ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
4.    Uprawnienia dla przewoźników wykonujących przewóz dzieci
-    zmiany dotyczące zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
-    różnice między zaświadczeniem, zezwoleniem na przewóz regularny i na przewóz regularny specjalny
5.    Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej
-    warunki nabywania przez gminę biletów, jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z     ulgą ustawową dla dzieci
6.    Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA)
-    finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy
-    definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
-    wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci
7.    Bezpieczeństwo przewozu dzieci
-    wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci
-    sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
8.    Odpowiedzi na pytania uczestników


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha