zaproponuj szkolenia

Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu po zmianie przepisów

20 kwiecień 2023 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
W zakresie organizacji ptz nadal aktualnych jest wiele pytań, dotyczących min. wyznaczania i zasad korzystania z przystanków, współpracy jednostek samorządu przy wspólnej organizacji ptz, trybów wyboru operatora czy np. uprawnień wymaganych dla operatora i przewoźnika. Szkolenie odpowiada na te i inne pytania. Zakres szkolenia opisany w programie jest rozszerzany o zagadnienia wynikające z pytań uczestników. Tych pytań w 2023 r. będzie więcej ponieważ wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ptz. Zmieniają się opłaty i warunki wydawania zaświadczeń operatorom, pojawiło się nowe zadanie dla organizatorów (zintegrowany system taryfowo-biletowy), zmieniają się zasady dotyczące powierzania usług podmiotom wewnętrznym (zamówienia in-house), ustalono nowe warunki ubiegania się o dotację w ramach rekompensaty z tytułu honorowania ulg ustawowych. Duże zmiany nastąpiły również w zakresie zasad korzystania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Możliwe będzie wreszcie min. zawieranie umów wieloletnich.


ADRESACI:
Pracownicy starostw, urzędów miast i gmin oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizacje transportu zbiorowego.


PROGRAM:
1.    Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nowe definicje kluczowych pojęć i nowe zadania organizatora
-    zmieniona definicja przewoźnika oraz eliminacja potwierdzenia zgłoszenia przewozu
-    terminy dotyczące ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
-    nowe zasady wydawania zaświadczenia operatorom publicznego transportu zbiorowego
-    przewoźnik konkurencją dla operatora?, warunki odmowy wydania zezwolenia na przewozy regularne
-    zmiana warunków stosowania przepisów przejściowych dotyczących uprawnień przewozowych
-    właściwość organizatora, kryteria i warunki samodzielnej organizacji ptz oraz w przypadku powstania porozumień lub związków jednostek samorządu
-    warunki współdziałania jednostek samorządu w ramach organizacji transportu publicznego, porównanie przepisów ustaw samorządowych i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
-    nowe zadania organizatora, zintegrowany system taryfowo-biletowy
-    konsekwencje zmiany definicji „środka publicznego transportu zbiorowego” w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
-    obowiązki organizatora, (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, kontrola funkcjonowania ptz, rozpatrywanie skarg w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia 181/2011, sprawozdania…)
2.    Zmiana zasad wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
-    czynności organizatora poprzedzające wybór operatora, określenie standardów, opłat i zasad korzystania z przystanków i dworców, badanie potrzeb przewozowych, plan transportowy, ogłoszenie zamiaru zawarcia umowy z operatorem (warunki zwolnienia z ogłoszenia)
-    dopuszczalne dwa tryby wyboru operatora w transporcie drogowym
-    zmiana warunków stosowania ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych
-    udzielanie zamówień podmiotom wewnętrznym (zamówienia in-house)
-    samorządowy zakład budżetowy jako operator publicznego transportu zbiorowego
-    obowiązkowe elementy umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej
-    umowa z operatorem w formie koncesji wg. nowych zasad
-    warunki szczególne i stosowanie ustawy - Prawo przewozowe
3.    Nowe warunki finansowania publicznego transportu zbiorowego
-    zmiana zakresu stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
-    warunki finansowania uzależnione od formy umowy z operatorem (umowa w formie koncesji)
-    warunki przyznawania operatorowi „rozsądnego zysku” w ramach rekompensaty
-    zmiana zasad ubiegania się przez przewoźnika i operatora o dotację z budżetu państwa w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ustawowych ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
-    nowelizacja przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
-    zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    sposób rozliczeń między operatorem i organizatorem, podatek VAT ?, faktura czy nota?
4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha