zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży

09 listopad 2020 10:00-15:00

220 zł netto

Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami Sanepidu. Warsztaty praktyczne


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Zapraszamy do udziału w aktualnych webinariach z zakresu żywienia


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
1. Interpretacja wymagań Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 - zastosowanie przepisów tej ustawy w żywieniu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, różnica w żywieniu dziecka w wieku 3 lat przebywającego w żłobku i przebywającego w przedszkolu.

2. Interpretacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w zakresie:
- obowiązku stosowania norm żywienia,
- wyliczania wartości odżywczej,
- obowiązkowej liczby porcji mleka i przetworów, warzyw i owoców, ryb, przetworów zbożowych,
- dozwolonej liczby potraw smażonych,
- stosowania w żywieniu dzieci wyłącznie produktów zawierających naturalne składniki.

3. Zastosowanie przepisów unijnych w zakresie oznaczania w jadłospisach alergenów i wykazu składników.
4. Obowiązki firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki pobytu dzieci, obowiązki placówki podającej dzieciom posiłki przygotowane przez firmę cateringową – uzgodnienia formalne, odpowiedzialność prawna w sytuacji stwierdzenia przez sanepid nieprzestrzegania przepisów prawnych i norm żywienia.
5. Wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
6. Dokumenty, których należy wymagać na etapie dostawy środków spożywczych – zasadność gromadzenia i przechowywania etykiet, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych, specyfikacji.
7. Zasady przygotowywania dokumentacji przetargowej lub zapytań ofertowych na surowce spożywcze, zasady opisu produktów spożywczych w warunkach zamówienia.
8. Przebieg kontroli sanitarnej w zakresie oceny sposobu żywienia w placówce.
9. Zakładowy Systemu HACCP a jadłospisy: receptury dań, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności, okres przechowywania dokumentacji dot. jadłospisów, zabezpieczanie próbek żywności, odpadki, straty technologiczne i talerzowe.
10. Posiłek w szkole i w domu - rządowy program dofinansowania stołówek szkolnych.
11. Środki publiczne na dofinansowanie szkoleń pracowników biorących udział w przygotowywaniu posiłków.


a. Identyfikacja grup żywieniowych zgodnych z podziałem w normach żywienia.
b. Wyliczanie średniej ważonej normy na energię i składniki odżywcze dla różnych grup żywieniowych dzieci i młodzieży.
c. Podział energii i składników odżywczych na poszczególne posiłki, ustalenie liczby posiłków dostosowanej do czasu pobytu dziecka w placówce.
d. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
e. Wyliczenie wartości odżywczej przykładowych receptur.
f. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
g. Ocena przykładowych jadłospisów ze wskazaniem błędów.
h. Omówienie przykładowych jadłospisów, ze szczególnym uwzględnieniem:
- udziału produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
- zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
i. Wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.


Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych.
2. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.
3. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach.
4. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia.
5. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
6. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych.
7. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne.
8. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach.
9. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych.
10. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
11. Co oznaczają terminy: „porcja”, „dodatek”.
12. Czy wydawanie z „wazy”, podawanie dokładek jest dozwolone przepisami prawa.
13. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
14. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe.
15. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
16. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia.
17. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach.
18. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla rodziców jest obowiązkowe podanie:
- gramatury serwowanego produktu/dania,
- wykazu składników serwowanych produktów/dań,
- procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
- alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.
19. Czy moja placówka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia.
20. W jaki sposób wymagania prawne w zakresie systemu HACCP będą decydowały o możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
21. Co można zaliczyć do wkładu własnego przy wnioskowaniu o dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha