zaproponuj szkolenia

Online: Receptury, gramatury i jadłospisy dla osób dorosłych

10 listopad 2020 10:00-15:00

220 zł netto

Receptury, gramatury i jadłospisy dla osób dorosłych żywionych w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepid. warsztaty praktyczne


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Zapraszamy do udziału w aktualnych webinariach z zakresu żywienia


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
1. Interpretacja wymagań przepisów prawnych w zakresie żywienia zbiorowego osób dorosłych: Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

2. Zastosowanie przepisów unijnych w zakresie oznaczania w jadłospisach alergenów, wykazu składników, wyliczania wartości odżywczej - omówienie zakresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

3. Obowiązki firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki pobytu osób dorosłych, obowiązki placówki podającej posiłki przygotowane przez firmę cateringową - uzgodnienia formalne, odpowiedzialność prawna w sytuacji stwierdzenia przez sanepid nieprzestrzegania przepisów prawnych i norm żywienia.

4. Normy żywienia osób dorosłych:
4.1. Podział osób dorosłych na grupy żywieniowe i normy żywienia dla tych grup.
4.2. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
4.3. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.

5. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych.

6. Przygotowywanie receptur spełniających kryteria norm żywienia osób dorosłych, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.

7. Zasady komponowania jadłospisów dla osób dorosłych, w tym:
- zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu w placówce,
- zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
- procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe,
- omówienie przykładowych jadłospisów z diety podstawowej,
- modyfikacja diety podstawowej dla potrzeb żywienia dietetycznego i eliminacyjnego.

8. Dokumenty, których należy wymagać na etapie dostawy środków spożywczych - zasadność gromadzenia i przechowywania etykiet, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych, specyfikacji.

9. Zasady przygotowywania dokumentacji przetargowej lub zapytań ofertowych na surowce spożywcze, zasady opisu produktów spożywczych w warunkach zamówienia.

10. Przebieg kontroli sanitarnej w zakresie oceny sposobu żywienia w placówce.

11. Zakładowy Systemu HACCP a jadłospisy: receptury dań, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności, okres przechowywania dokumentacji dot. jadłospisów, zabezpieczanie próbek żywności, odpadki, straty technologiczne i talerzowe.

NA SZKOLENIU UZYSKASZ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:
1. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.
2. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach.
3. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia.
4. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
5. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych.
6. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne.
7. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach.
8. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych.
9. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
10. Czy zakład żywienia zbiorowego osób dorosłych ma możliwość przygotowywania pełnych posiłków dietetycznych i/lub eliminacyjnych np. bez laktozowych, bez jajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
11. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
12. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia.
13. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie.
14. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla osób żywionych jest obowiązkowe podanie:
- gramatury serwowanego produktu/dania,
- wykazu składników serwowanych produktów/dań,
- procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
- alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha