zaproponuj szkolenia

Online: Rejestracja pojazdów - kary administracyjne i nadchodzące zmiany

26 październik 2022 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Czy w sprawach nakładania kar za niedopełnienie terminów związanych z rejestracją pojazdów stosować przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z epidemią? Opinia departamentu prawnego Ministerstwa Infrastruktury, orzeczenia SKO  w zakresie nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w wymaganym terminie. Jak miarkować wysokość kary? Czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od ukarania?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskasz podczas szkolenia.


ADRESACI:
Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za rejestrację pojazdów.


PROGRAM:
-    Procedura karania – właściwość organu, wszczęcie postępowania, współwłaściciele a kara administracyjna, właściciele nieletni i właściciele bez polskiego obywatelstwa;
-    Zakup/sprzedaż pojazdu przez nieletniego;
-    Współwłasność, nieżyjący współwłaściciel a wpis w dowodzie rejestracyjnym -problemy  praktyczne, kwestia dopuszczalności zbycia udziału oraz czynności rejestracyjnych przez żyjącego współwłaściciela;
-    Określanie miejsca zamieszkania – badanie właściwości miejscowej organu: oświadczenie, meldunek, zaświadczenia;
-    oświadczenia: utrata tablic, wywóz pojazdu za granicę, oświadczenia pod odpowiedzialnością karną - czy może je złożyć pełnomocnik;
-    Pełnomocnictwa i opłaty;
-    Legalność pobytu obcokrajowca w kontekście rejestracji pojazdu, wymagane dokumenty;
-    Profesjonalna rejestracja pojazdów – szczegółowe omówienie nowych regulacji i zasady nakładania kar za naruszenie przepisów;
-    Wzory druków przydatne w prowadzeniu spraw

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha