zaproponuj szkolenia

Online: Rezerwa 0,4% subwencji oświatowej

20 wrzesień 2022 09:00-14:00

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wnioskowania o środki w ramach rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r.


ADRESACI:
Pracownicy jst - Wójtowie, Burmistrzowie, Skarbnicy, Wydziały Oświaty, Budżetu.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
2.    Zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
3.    Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
4.    Kryterium I – wzrost zadań. Weryfikacja raportów do kryterium. Obliczanie kwot należnych.
5.    Kryterium II – zdarzenia losowe.
6.    Kryterium III – żywioły.
7.    Kryterium IV – odprawy dla nauczycieli.
8.    Kryterium V – wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.
9.    Kryterium VI – doposażenie nowych sal lekcyjnych.
10.    Kryterium VII – zajęcia wspomagające. Nowe rozwiązanie. Omówienie zasad organizacji i finansowania tych zajęć.
11.    Kryterium VIII – błędy MEiN.
12.    Kryterium IX – inne. Czy to realne kryterium?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha