zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Rozliczanie dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne

30 marzec 2023 09:00-14:00

329 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa (lub samorządu) w zakresie finansowania:
1.    podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych);
2.    rozwoju wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych);
3.    programu Aktywna tablica (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych);
4.    zajęć wspomagających po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.


PROGRAM:
I.    Dotacja podręcznikowa.
1.    Zasady wykorzystania i rozliczania.
2.    Rozliczenie w trzech pulach finansowych na szkołę. Przenoszenie między klasami – warunki konieczne. Problemy z refundacją.
3.    Zwiększona dotacja na dzieci z orzeczeniami.
4.    Sposoby dokumentacji wydatków.
5.    Formularze rozliczeniowe dla dyrektora i samorządu.
6.    Wykorzystanie aplikacji MEiN.
II.    Dotacja na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych).
1.    Zasady wykorzystania i rozliczania.
2.    Wkład własny.
3.    Możliwość przenoszenia między jednostkami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
4.    Sposoby dokumentacji wydatków.
5.    Przypadki zwrotów dotacji.
6.    Formularz rozliczeniowy.
III.    Program Aktywna tablica.
1.    Zasady wykorzystania i rozliczania.
2.    Wkład własny. Finansowy lub rzeczowy. Różnice. Łączenie wkładów.
3.    Sposoby dokumentacji wydatków.
4.    Formularz rozliczeniowy.
IV.    Zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).
1.    Zasady wykorzystania i rozliczania.
2.    Dokumentacja do rozliczenia.
3.    Rozliczenie i przypadki zwrotów.
4.    Formularze rozliczeniowe.
5.    Co zrobić, jeśli wydatki były niższe niż dotacja?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha