zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami

27 listopad 2020 10:00-14:00

320 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli nie samorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do samorządów.


PROGRAM:
1. Założenia art. 43 ust. 3 -5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Rozliczenia finansowe pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w praktyce.
a) stosowanie definicji wydatków bieżących.
b) rozpoznanie rozdziałów w klasyfikacji, by prawidłowo policzyć kwotę zwrotu
c) aktualizacje kwot
3. Sprawy sporne i nietypowe.
4. Kalkulator do obliczeń kwot zwrotu w Excelu przekazany uczestnikom szkolenia.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha