zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo)

28 kwiecień 2023 09:00-14:00

329 zł netto

(art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych). Szkolenie dla samorządów oraz szkół i placówek niesamorządowych.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, księgowych oraz organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także do pracowników samorządu, którzy rozliczają te dotacje.


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymana na tych uczniów.  Nierozliczenie dotacji na kształcenie specjalne oznacza jej zwrot do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uczestnik posiądzie wiedzę na temat rozliczania dotowanych szkół i placówek z wymogów przeznaczania dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 35 ust. 4 i 5  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kalkulacji ustawowych wzorów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, na której Uczestnik szkolenia razem z prowadzącym rozwiąże praktyczne przykłady.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, art. 35 ust 4 i 5 ustawy.
2.    Dotacja na kształcenie specjalne – sposób określenie jej wysokości. Przykłady praktyczne:
1.    Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w szkole.
2.    Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu.
3.    Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do kalkulacji wskaźników zawartych w ustawie.
4.    Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu.
5.    Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji - metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne.
6.    Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019 r.
7.    Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.
8.    Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzać rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę.
9.    Warsztaty (przykłady praktyczne): algorytm zawarty w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy – rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na przykładach dla każdego typu placówki:
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole specjalne.
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole ogólnodostępne i integracyjne, a także punkty przedszkolne (w tym terapeutyczne punkty przedszkolne).
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę specjalną.
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami ogólnodostępnymi.
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
-    Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne, gdy następuje zmiana w ciągu roku budżetowego (dochodzi lub odchodzi uczeń z orzeczeniem). Omówienie aktualizacji ustawowego wzoru.
10.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha