zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Rozliczenie dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego, wynagrodzenia i zajęć wspomagających.

23 listopad 2021 09:00-12:30

250 zł netto

Dotacje podmiotowe przekazywane jednostkom oświatowym z budżetu JST udzielane w roku 2021 rozliczane będą z uwzględnieniem dwóch ciągle wzbudzających wiele wątpliwości, nowych przepisów:
1) obowiązku celowego rozliczenia części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego;
2) nowych zasady wykorzystania dotacji na finansowanie wynagrodzeń.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie dotujących
i dotowanych do prawidłowego przejścia przez proces rozliczenia dotacji w styczniu 2022 r.
Dodatkowym modułem tego szkolenia będzie rozliczenie dotacji celowej przekazanej w roku 2021 na organizację zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego.

Liliana Zientecka

Data szkolenia:

23.11.2021

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.11.2021

 Cena szkolenia: 250 zł netto / os.


Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1) profesjonalnego zaplanowania rozliczenia dotacji;
2) prawidłowego rozliczenia dotacji podmiotowej udzielanej w 2021 r;
3) prawidłowe rozliczenie dodatkowej dotacji na zajęcia wspomagające udzielonej w 2021 r.prawidłowe rozliczenie dodatkowej dotacji celowej udzielonej w 2021 r.


Adresaci szkolenia:
Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola zobowiązane do rozliczenia dotacji udzielanej z budżetu JST.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązek i zakres rozliczania dotacji podmiotowych i celowych na gruncie:
1) ustawy o finansach publicznych;
2) ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
3) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Podmiot zobowiązany do rozliczenia dotacji, podmiot zobowiązany do przyjęcia rozliczenia dotacji – ważne upoważnienia.

3. Tryb ustalenia kwot dotacji do rozliczenia, praktyczne wskazówki – wzory pism.

4. Różne modele wydzielania środków na organizację kształcenia specjalnego, praktyczne wskazówki- wzory pism.

5. Orzeczenie czy IPET podstawą wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego ? – wzory opisu faktur.

6. Zakres rozliczenia dotacji wykorzystanej na wynagrodzenia - praktyczne wskazówki.

7. Warunki zatrudniania nauczycieli w procesie rozliczenia dotacji – czy są ważne?

8. Dokumentacja procesu rozliczenia dotacji, podstawą kontroli dotacji – wzór pisma.

9. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia rozliczenia dotacji – wzór pisma.

10. Tryb rozliczenia dotacji jednostki, która kończy działalność w trakcie roku udzielania dotacji.

11. Tryb rozliczenia dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego w trakcie roku udzielenia dotacji.

12. Tryb rozliczenia dotacji w uchwale JST – wzór zapisów.

13. Zasady rozliczenia dotacji celowej przekazanej odrębnie na organizację zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego.

14. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.


Metody i formy pracy

1. Seminarium z elementami wykładu.
2. Kazuistyka problemów związanych z rozliczeniem dotacji rozstrzyganych przez sądy.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha