zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy

29 wrzesień 2022 09:00-13:30

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszy Pomocy finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy:
2.    ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
4.    Przepisy ustawy - Prawo oświatowe: oddziały ogólnodostępne, oddziały przygotowawcze, bezpłatna nauka języka polskiego.
5.    Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
6.    Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
7.    Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
8.    Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
9.    Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji. Zwiększenie minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6,
10.    Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji  dla ucznia w oddziale ogólnodostępny, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
11.    Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy,
12.    Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
13.    Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu.
14.    Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
15.    Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
16.    Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.
17.    Pytania od Uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha