zaproponuj szkolenia

Online: Ruch kadrowy w oświacie

17 listopad 2020 10:00-15:00

300 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do samorządów oraz szkół.


CEL SZKOLENIA:
Omówienie zasad rozwiązywania i zmiany stosunku pracy z nauczycielem oraz zasad współpracy ze związkami zawodowymi.


PROGRAM:
I.    Nawiązanie stosunku pracy
-    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i mianowania
-    przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony i mianowanie
II.    Rozwiązanie stosunku pracy
-    kryteria wybór pracownika do zwolnienia – procedury
-    warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy
-    świadectwo pracy w kontekście odwołania
-    ochrona przed zwolnieniem – podstawa prawna, możliwości odstąpienia od ochrony, hierarchia przywilejów
III.    Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje
-    przekształcenie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi
-    przeniesienie, ograniczenie etatu – warunki, zasady i terminy
-    uzupełnianie etatu – zasady, konsekwencje
-    zmiana warunków pracy i płacy
IV.    Stosowanie prawa w praktyce szkolnej - kazusy, przykłady, wzory dokumentów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha