zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2021 r. i jego finansowe konsekwencje z uwzględnieniem nowelizacji prawa.

27 kwiecień 2021 10:00-14:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk.

Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego i odważnego podejmowania decyzji kadrowych w jednostkach oświatowych.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat prawidłowego stosowania przepisów prawa w praktyce, otrzymają wzory niezbędnej dokumentacji kadrowej, w tym przykładowe kryteria doboru zwolnień, zapoznani zostaną z dobrymi praktykami i wybranym orzecznictwem sądowym, które wskazuje na mocne strony dyrektorów szkół (wygrane w sądach pracy).


PROGRAM:

I.Planowanie zatrudnienia w arkuszach organizacyjnych 2021/2022:

1. Pełen wymiar etatu- podstawy zatrudniania na przykładzie, obszary ryzyka.

2. Ponad wymiar – najkorzystniejsza opcja dla obu stron, ale nie dla wszystkich- omówienie.

3. Niepełny tygodniowy wymiar- dla kogo? Podstawy zatrudniania. Jak działa w trakcie roku szkolnego?

II.Rozwiązanie stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby etatów

1. Podstawy prawne.

Wybór pracownika do zwolnienia – kryteria wyboru do zwolnienia.
Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy – przykłady, casusy
Ochrona przed zwolnieniem – przykłady stanowisk chronionych, możliwości odstąpienia od ochrony, hierarchia przywilejów.
Ochrona emerytalna- w jakich przypadkach zadziała?

III.Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje

1. Ograniczenie etatu – warunki i zasady, obligatoryjność stosowania, terminy.

2. Zmiana warunków pracy i płacy – przyczyny, zasady, terminy.

3. Uzupełnianie etatu – zasady, konsekwencje.

4. Przeniesienie na podstawie Karty Nauczyciela i kodeksu pracy.

5. Przekształcenie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi.


IV.Zasady współpracy ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu pracowników.

V. Wzory umów, kryteriów doboru zwolnienia, pozostałych dokumentów, w tym przykładowe orzecznictwo.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha