zaproponuj szkolenia

Online: Standardy obsługi osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami

13 grudzień 2022 09:00-13:00

27 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Opis:
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat potrzeb osóbz niepełnosprawnościami oraz standardów obsługi tych osób. Co więcej rekomendowane standardy są na tyle uniwersalne, że z powodzeniem można je wykorzystać do obsługi pozostałych klientów, w tym także tych, które mają inne szczególne potrzeby. Udział w szkoleniu pomoże w zapewnieniu spełnienia wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów obiektów użyteczności publicznej, kierowników punktów obsługi klientów/mieszkańców oraz wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, instytucji kultur, ośrodków sportu i rekreacji, szkół i placówek oświatowych, innych samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz organizacji pozarządowych.


PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób.
Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


PROGRAM:
1. Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce (statystyka)
2. Obsługa osób z niepełnosprawnościami (potrzeby – udogodnienia – obsługa):
•    Osoby o ograniczonej mobilności
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Osoby niewidome i niedowidzące
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Osoby ze znacząco uszkodzoną czynnością mowy
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Osoby niesłyszące i słabosłyszące
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Osoby niepełnosprawne intelektualne
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Osoby z dolegliwością natury psychologicznej i chorobami psychicznymi
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
•    Inne osoby potrzebujące dobrego dostępu
- potrzeby osób
- rekomendowane udogodnienia
- bezpośrednia obsługa
3. Regulacje prawne dotyczące wymagań w zakresie dostępności

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha