zaproponuj szkolenia

Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)-

06 sierpnia 2024 09:00-13:00

360 zł netto

FORMA SZKOLENIA:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik. Przez lata pracowała w administracji samorządowej i rządowej, była również zawodową rodziną zastępczą. Kwestie prawne związane z ochroną dzieci krzywdzonych są wyjątkowo bliskie jej sercu.
Prowadzi szkolenia prawne dla rodzin zastępczych, pracowników organizatorów pieczy zastępczej, współpracowała również w realizacji szkoleń organizowanych przez samorządy województw.
Jest trenerem PRIDE (szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze) oraz prowadzi warsztaty wspierające dla rodziców.
W 2021 r. wraz z Fundacją EY stworzyła " Vademecum prawne rodzica zastępczego".
uczestników, trenera oraz organizatora szkolenia powinien być włączony mikrofon/ kamerka mile widziana. Proszę mieć także przy sobie telefon komórkowy do pracy w trakcie warsztatów. Będziemy korzystać z narzędzi: mentimeter i/lub ahaslides. Aplikacji nie ściągamy i nie rejestrujemy się w systemie tylko otrzymujemy kod wejścia do przygotowanych prezentacji. Kilka dni przed warsztatami uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo ankietę do zbadania oczekiwań i potrzeb wynikających z zapisu na warsztaty oraz krótki filmik na temat warsztatów.


PROGRAM:

Moduł I
Najważniejsze zmiany przepisów prawa wynikające z tzw. Ustawy Kamilka:
• Standardy ochrony dzieci
• Kwestionariusz oceny zagrożenia
• Reprezentant dziecka
• Obowiązkowe szkolenia dla sędziów
• Instytucja wysłuchania dziecka
• Ochrona przez sprawcą
• Narodowa strategia przeciwko przemocy wobec dzieci
• Narodowa strategia przeciwko przestępstwom seksualnym wobec dzieci
• Analiza tzw. Przypadków krytycznych
Moduł II
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w tym:
• Ochrona małoletnich przed przestępczością na tle seksualnym i krzywdzeniem
• Obowiązki pracodawców
• Standardy ochrony małoletnich
• Podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów
Moduł III
Jak stworzyć Standardy ochrony małoletnich w
organizacji ?
• Powołanie zespołu
• Opracowanie procedury
• Elementy istotne
• Dokumentowanie w ochronie małoletnich
• Ewaluacja przyjętych rozwiązań

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha