zaproponuj szkolenia

Online: Standardy ochrony małoletnich w OBIEKTACH HOTELARSKICH oraz turystycznych lub innych miejscach zakwaterowania zbiorowego

25 czerwca 2024 09:00-13:00

340 zł netto

FORMA SZKOLENIA:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik. Przez lata pracowała w administracji samorządowej i rządowej, była również zawodową rodziną zastępczą. Kwestie prawne związane z ochroną dzieci krzywdzonych są wyjątkowo bliskie jej sercu.
Prowadzi szkolenia prawne dla rodzin zastępczych, pracowników organizatorów pieczy zastępczej, współpracowała również w realizacji szkoleń organizowanych przez samorządy województw.
Jest trenerem PRIDE (szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze) oraz prowadzi warsztaty wspierające dla rodziców.
W 2021 r. wraz z Fundacją EY stworzyła " Vademecum prawne rodzica zastępczego".
uczestników, trenera oraz organizatora szkolenia powinien być włączony mikrofon/ kamerka mile widziana. Proszę mieć także przy sobie telefon komórkowy do pracy w trakcie warsztatów. Będziemy korzystać z narzędzi: mentimeter i/lub ahaslides. Aplikacji nie ściągamy i nie rejestrujemy się w systemie tylko otrzymujemy kod wejścia do przygotowanych prezentacji. Kilka dni przed warsztatami uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo ankietę do zbadania oczekiwań i potrzeb wynikających z zapisu na warsztaty oraz krótki filmik na temat warsztatów.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego.


PROGRAM:

Szkolenie składa się z VI modułów:

1. NOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, TURYSTYCZNE ORAZ PROWADZĄCYCH INNE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO
1.1 nowe regulacje prawne związane z tzw. Ustawą Kamilka
1.2 Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
2. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I INNYCH ORGANIZATORÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WYPOCZYNKIEM
2.1 czynności sprawdzające w Rejestrach związanych z przestępczością na tle seksualnym
2.2 Dokumentacja składana przez kandydata do zatrudnienia lub
wykonywania innych czynności
2.3 Dokumentowanie standardu związanego z zatrudnianiem
3. KRZYWDZENIE DZIECI - CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA
3.1 dane statystyczne
3.2 Rodzaje przemocy
3.3 Reagowanie na przemoc wobec małoletnich
4. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OBIEKTACH HOTELARSKICH, TURYSTYCZNYCH ORAZ INNYCH MIEJSCACH ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO
4.1 relacje między personelem a małoletnimi
4.2 Identyfikacja małoletniego przebywającego w obiekcie hotelowym
4.3 Reagowanie w przypadkach zagrożenia dobra małoletniego
4.4 Regulacje wewnętrzne dotyczące wprowadzenia oraz stosowania standardów
5. DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
5.1 rodzaje dokumentów wynikających z przepisów prawa
5.2 Składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
5.3 Przygotowanie wniosku do sądu rodzinnego dot. wglądu w sytuację małoletniego
6. JAK STWORZYĆ STANDARDY SKROJONE NA POTRZEBY KONKRETNEGO OBIEKTU

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha