zaproponuj szkolenia

Online: Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole i przedszkolu od 1.09.2022 roku

25 sierpień 2022 10:00-13:00

250 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:Elżbieta Rabenda

 • Ekspert z listy MEiN (poz. 1121), wykładowca, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.
 • Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 98000 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Planowanie specjalistów w szkole/przedszkolu od 01.09.2022-  jak w praktyce zastosować przepisy?
 4. Pedagog specjalny- czyli kto i po co?
 5. Jak określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego, psychologa w łącznej liczbie etatów specjalistów. Zmiany w trakcie roku szkolnego.
 6. Zatrudnianie specjalistów w szkole/przedszkolu- planowanie zatrudnienia, uzupełnianie etatów, ustalanie pensum- wzór uchwały.
 7. Finansowanie specjalistów w szkole/przedszkolu- planowanie, rozliczanie, wynagradzanie.
 8. Wpływ zmian na dotowanie jednostek niesamorządowych.
 9. Aneksy do arkuszy organizacyjnych- wdrożenie zmian w organizacji.
 10. Wnioski, pytania, odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha