zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Tarcza antykryzysowa w praktyce

20 maja 2020 11:00-14:00

265 zł netto

 

Data szkolenia:

20.05.2020

Godziny szkolenia:

11.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

10.00 – 11.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

11.00 – 14.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.05.2020

 

Kryzys związany z epidemią wirusa Covid-19 sprawi, że wielu przedsiębiorców i pracodaw-ców staje przed dylematem: co zrobić aby utrzymać się na rynku? Wobec „zamrożenie” wie-lu gałęzi gospodarki coraz trudniej jest prowadzić działalność bez narażania się na straty finansowe.
Na jakie wsparcie możemy liczyć? Co należy zrobić by móc uzyskać pomoc publiczną? Na co zwrócić uwagę?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy szczególnymi rozwiązaniami mającymi za zadanie wsparcie gospodarki w dobie epidemii Covid-19.


 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Covid – 19 próby negatywnego oddziaływania na gospodarkę:
• ustawa z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – czyli „Tarcza antykryzysowa” w trzech odsłonach;
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – czyli dodatek do „Tarczy”

2. Pożyczka z powiatowego urzędu pracy:
• komu przysługuje?
• jakie warunki należy spełnić?
• jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć? - warsztaty praktyczne

3. Świadczenie postojowe:
• komu przysługuje?
• jakie warunki należy spełnić?
• jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć? - warsztaty praktyczne

4. Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne:
• kto może się starać – pojęcie mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnionego i małych podmiotów;
• limity umorzeń;
• jakie kryteria należy spełnić by móc się starać;
• jak wypełnić wniosek? – warsztaty praktyczne

5. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
• jakie trzeba spełnić wymagania by móc się starać?;
• zawarcie porozumienia w sprawie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – praktyczne uwagi;
• wniosek o dofinansowanie;
• w jakiej wysokości przysługuje wsparcie.

6. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy:
• jakie trzeba spełnić wymagania by móc się starać?;
• wniosek o dofinansowanie – praktyczne uwagi;
• w jakiej wysokości przysługuje wsparcie;
• czy jeśli skorzystam z dofinansowania w WUP to mogę staracie się też o dofinansowanie z PUP.

7. Dalsze propozycje w ramach „Tarczy 3.0” i kolejnych?

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

 


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha