zaproponuj szkolenia

Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce ochrony zdrowia – warsztat

20 czerwca 2024 09:00-13:00

340 zł netto

FORMA SZKOLENIA:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik. Przez lata pracowała w administracji samorządowej i rządowej, była również zawodową rodziną zastępczą. Kwestie prawne związane z ochroną dzieci krzywdzonych są wyjątkowo bliskie jej sercu.
Prowadzi szkolenia prawne dla rodzin zastępczych, pracowników organizatorów pieczy zastępczej, współpracowała również w realizacji szkoleń organizowanych przez samorządy województw.
Jest trenerem PRIDE (szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze) oraz prowadzi warsztaty wspierające dla rodziców.
W 2021 r. wraz z Fundacją EY stworzyła " Vademecum prawne rodzica zastępczego".
uczestników, trenera oraz organizatora szkolenia powinien być włączony mikrofon/ kamerka mile widziana. Proszę mieć także przy sobie telefon komórkowy do pracy w trakcie warsztatów. Będziemy korzystać z narzędzi: mentimeter i/lub ahaslides. Aplikacji nie ściągamy i nie rejestrujemy się w systemie tylko otrzymujemy kod wejścia do przygotowanych prezentacji. Kilka dni przed warsztatami uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo ankietę do zbadania oczekiwań i potrzeb wynikających z zapisu na warsztaty oraz krótki filmik na temat warsztatów.


PROGRAM:

Moduł I
• zarys przepisów prawnych związanych z nowymi obowiązkami ciążącymi na placówkach ochrony zdrowia w związku z tzw. ustawą Kamilka
• prawna pozycja placówki ochrony zdrowia w procesie zapobiegania krzywdzeniu małolet-nich
Moduł II
Postępowanie w przypadku ujawnienia stosowania przemocy wobec dziecka:
• czym jest przemoc: rodzaje i sygnały alarmowe
• algorytmy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy wobec dziecka
Moduł III
Dokumentowanie w procedurze ochrony małoletnich:
• Procedura niebieskich kart
• Wniosek do sądu o wgląd w sytuację małoletniego
• Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
Moduł IV
Standardy ochrony małoletnich w placówce ochrony zdrowia:
• Etapy tworzenia procedury
• Elementy Standardów
• Studium case

UWAGA:
Każdy uczestnik dostanie przed szkoleniem wzór „Standardów ochrony małoletnich” - podczas szkolenia będą omawiane ewentualne problemy szkolonych w ich dostosowaniu do specyfiki funkcjonowania danej placówki ochrony zdrowia.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha