zaproponuj szkolenia

Online: UMOWA CYWILNOPRAWNA. Przygotowanie, realizacja, zmiany, zakończenie i rozliczenie końcowe

23 września 2024 08:30-12:00

330 zł netto

Data szkolenia:

23.09.2024

Godziny szkolenia:

8.30 - 12.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 8.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

8.30 – 12.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.09.2024

Cena szkolenia: 330 zł netto / os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za sporządzanie pism formalno-prawnych w instytucjach i przedsiębiorstwach, jak również odpowiadających na skargi, wnioski i zażalenia klientów.


Informacje o prowadzącym: Aneta Karwowska

Radca prawny z 10-letnim doświadczeniem zawodowym przy obsłudze przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek handlowych czy spółek publicznych.
Praktyk i teoretyk, pełnomocnik procesowy, świadczący bieżącą obsługę prawną również przy realizacji projektów realizowanych ze środków publicznych w ramach udzielanych zamówień publicznych finansowych przez UE.


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Wprowadzenie
- w tym także rodzaje umów, tzw. umowy nazwane oraz umowy "specyficzne" na dostawy z elementem narzucania wysokości stawek, jednostronne, PGE, woda, prąd, gaz, banki i obsługa płatności (moment zapłaty, realizacja przelewów, cashback, reklamacje), OWU, umowy ramowe, umowy przedwstępne, umowy na usługi, zlecenie, barter. Informacje różne;
- oraz komparycja, oznaczenie stron, pełnomocnictwa i umocowanie.

2. Przygotowanie, negocjacje i uzgodnienia

3. Treść umowy
3.1. Postanowienia istotne/niezbędne z uwagi na charakter prawny umowy (zakres/Przedmiot umowy mający wpływ na charakter i klasyfikację umowy, wynagrodzenie, termin, ect.)
3.2. postanowienia dodatkowe (kary umowne, sposób rozliczeń, rachunki bankowe, klauzule salwatoryjne, postanowienia końcowe, etc.)
3.3. Odbiory/ potwierdzenie realizacji/odbioru w zależności od charakteru czy też rodzaju umowy - tu omówimy umowy nazwane (w szczególności sprzedaż, dostawa, zlecenie, usługi) oraz umowy nienazwane/mieszane.
3.4. Wynagrodzenie (kształtowanie wynagrodzenia ryczałtowego/kosztorysowego), sposób płatności, postanowienia w tym zakresie istotne, podstawa rozliczenia (protokół odbioru, realizacja dzieła, usługi, karta pracy, WZ, protokół zdawczo-odbiorczy) rachunek/faktura, potwierdzenie zapłaty.

4. Realizacja
4.1. etapy realizacji, fazy projektowanie + wykonanie + odbiory + rozliczenie (wynagrodzenie podstawowe Netto/brutto, koszty dodatkowe, opakowanie, dostawa, dowóz, transport, cło, etc.).
4.2. osoby do kontaktu, reprezentacji stron, sposób ustalenia komunikacji ( tel, mail, pisemnie też pod rygorem nieważności) - co może mieć znaczenie dla zakresu umocowania danej osoby, zaciągania/modyfikowania zobowiązań, w tym także konsekwencji finansowych.

5. Zmiany umowy
5.1. Zastrzeżenia i wymogi co do formy oraz reprezentacji.
5.2. Aneksy - jak przygotować dokumenty.
5.3. Porozumienia.

6. Zakończenie umowy i rozliczenie końcowe
6.1. Wypowiedzenie.
6.2. Odstąpienie.
6.3. Rozwiązanie.
6.4. Wygaśnięcie, ect.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha