zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Urlopy pracownicze i rodzicielskie związane ze stosunkiem pracy po zmianach w 2020 r.

11 sierpień 2020 09:00-13:00

249 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie zagadnień związanych z udzielaniem urlopów pracownikom zatrudnianym w ramach stosunku pracy.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.


METODYKA SZKOLEŃ:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Urlop wypoczynkowy i jego wymiar a zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
- definicja urlopu wypoczynkowego, zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
- obliczanie wymiaru urlopu
- wyliczanie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
- staż pracy a wymiar urlopu
- poszczególne okresy zaliczane, dokumentacja stanowiąca potwierdzenie tych okresów.
- prawo do urlopu i jego wymiar przy zmianie zatrudnienia (z uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy).
- Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym czasie pracy.
- Urlop uzupełniający, rozliczanie urlopu
- urlop w okresie wypowiedzenia
- przygotowanie planu,
- przerwanie urlopu, przesunięcie urlopu
- przedawnienie prawa do urlopu,
- zakaz zrzekania się prawa do urlopu,
- Urlop na żądanie – w jakich okolicznościach pracodawca może skutecznie odmówić udzielenia urlopu.
- Urlop dla pracownika niepełnosprawnego
- Urlop dodatkowy dla pracownika niepełnosprawnego
- Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym,
- Urlopy wypoczynkowe: porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

2. Urlop bezpłatny
- Urlop bezpłatny na wniosek pracownika)
- Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
- Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
- Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego
- Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop bezpłatny

3. Urlop szkoleniowy
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

4. Urlopy okolicznościowe i ich wymiar
- zasady udzielania
- poszczególne tytuły zwolnienia z uwzględnieniem zachowania prawa do wynagrodzenia.
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

5. Urlopy związane z rodzicielstwem
- Urlop opiekuńczy art. 188 KP – zasady przyznawania, wymiar urlopu, zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop opiekuńczy
- Urlop macierzyński – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione, zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop macierzyński, rodzicielski, wyrównanie do kwoty netto 1000 zł.
- Urlop rodzicielski - zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
- Urlop ojcowski - zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
- Urlop wychowawczy- zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
5. Choroba pracownika – zwolnienie lekarskie
6. Pytania uczestników kursu.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha