zaproponuj szkolenia

Online: Warunki kontroli przewoźników przez starostę po zmianach wprowadzonych pakietem mobilności i nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w 2022 r.

24 sierpień 2022 10:00-15:00

350 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Webinarium skierowane do powiatów i MNP odpowiedzialnych za kontrolę przewoźników.


PROGRAM:
1.    Warunki wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny dobrej reputacji
-    kryteria dotyczące właściwości starosty
-    podmioty na które wszczynane jest postępowanie
-    okoliczności wymuszające wszczęcie postępowania
-    procedura prowadzenia postępowania (dokumenty, czynności organu…)
-    różnice w ocenie dobrej reputacji przewoźnika, zarządzającego transportem i dyrektora wykonawczego
-    katalog przestępstw, które stanowią zagrożenie utraty dobrej reputacji
-    inne kary stanowiące zagrożenie utraty dobrej reputacji (nałożone w trybie decyzji, kary za wykroczenie, kary nakładane w innych krajach członkowskich UE lub EFTA
-    różnica między decyzją wykonalną a wykonaną
-    kategoryzacja naruszeń przepisów
-    kryteria oceny używane w kontroli dobrej reputacji
-    środki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

2.    Decyzje administracyjne wydawane w wyniku kontroli dobrej reputacji
-    decyzja stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona - uzasadnienie
-    decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji - uzasadnienie
-    zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia jako konsekwencja utraty dobrej reputacji
-    decyzja stwierdzająca niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi
-    przywrócenie (w drodze decyzji) zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi po zmianie przepisów

3.    Kontrola przewoźników pod kątem weryfikacji warunków posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
-    wymagania wynikające z ustawy o transporcie drogowym (po nowelizacji)
-    wymagania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 po zmianie przepisów wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2020/1055
-    wymagania określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy
-    nowe zasady określania właściwości organu do kontroli przedsiębiorcy
-    zmiana przepisów dotyczących sprawozdania zawierającego informacje o liczbie ważnych licencji oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń i wypisów z tych dokumentów

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha