zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Weryfikacja arkuszy organizacyjnych przez samorządy

18 maj 2020 10:00-15:00

300 zł netto

Szkolenie on-line z zastosowaniem q&a (pytanie-odpowiedź) przy użyciu własnych arkuszy.


̵  Pytania i odpowiedzi (Q&A), bieżąca analiza własnych arkuszy,
̵  Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
̵  Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
̵  Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.


Informacje o prowadzącym: Elżbieta Rabenda
̵    Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
̵    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


Cel: ocena ryzyka i zidentyfikowanie zbędnych wydatków w arkuszach.


Program szkolenia:
1. Analiza części uczniowskiej w arkuszach- MINIMALIZUJEMY RYZYKA PONIESIENIA
ZBĘDNEGO WYDATKU ORAZ REDUKUJEMY NIEUPRAWNIONE ZAPISY:
a) plan rekrutacji w arkuszach
b) plan nauczania w arkuszach
c) stany osobowe
d) zgodność z zapisami statutowymi
e) planowanie grup
f) zajęcia świetlicowe
g) zajęcia rewalidacyjne
h) zajęcia nauczania indywidualne
i) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
j) zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
k) zajęcia zindywidualizowanej ścieżki nauczania
l) zajęcia godzin dyrektorskich i organu prowadzącego
m) pozostałe zajęcia edukacyjne w arkuszach.
2. Analiza części nauczycielskiej w arkuszach- REDUKUJEMY GODZINY SZCZEGÓLNEGO
RYZYKA, SPRAWDZAMY PRAWDOPODOBIEŃSTWO UTRZYMANIA ŚREDNICH
WYNAGRODZEŃ
a) nauczyciele z pełnymi etatami
b) nauczyciele z niepełnymi etatami
c) nauczyciele z godzinami ponadwymiarowymi
d) nauczyciele urlopowani
e) stanowiska kierownicze
f) wakaty
g) wykorzystanie uprawnień organu prowadzącego
3. Analiza części niepedagogicznej w arkuszach- lokalne standaryzowanie w administracji i
obsłudze.
4. Analiza statutów, uchwał oraz zapisów w orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego i w opiniach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej- POSZUKIWANIE
SPOSÓBÓW NA ZMINIMALIZOWANIE WYDATKÓW.
5. CZAT.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha