zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS) – praktyczny aspekt wewnętrznej legislacji

06 czerwca 2024 10:00-13:00

325 zł netto

 

Data szkolenia:

6.06.2024

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

4.06.2024

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł netto / os.

Prawo pracy obejmuje regulacje zawarte w wielu ustawach. Dodatkowo główna z nich – Kodeks Pracy przewiduje, przy spełnieniu określonych warunków, dodatkowo obowiązek wprowadzenia przepisów wewnętrznych; odrębnych od ustawowych.
Czy mam obowiązek stworzenia regulaminów?
Jak je napisać?
Co muszę zrobić aby wprowadzić je w życie?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przedstawienie praktycznych uwag w zakresie tworzenia i wdrażania w zakładzie pracy przepisów wewnętrznego prawa pracy.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy, osoby zarządzające zakładem pracy, pracownicy działów prawnych, członkowie związków zawodowych, prawnicy.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – co to jest?
- ile musimy mieć regulaminów
- ogólne zasady tworzenia regulaminów
- rola związków zawodowych - PRAKTYKA
- treść regulaminów kontra treść kodeksu pracy
- wprowadzenie w zakładzie pracy – jak powiadamiać pracowników?

2. Regulamin Pracy
- co w regulaminie?– praktyka, najczęściej popełniane błędy,
- czy warto stosować „kopiuj/wklej” z kodeksu?
- wprowadzenie monitoringu i kontroli trzeźwości w regulaminie pracy

3. Regulamin Wynagradzania
- co powinien zawierać?
- systemy wynagradzania do wykorzystania
- przywoływanie przepisów czy ich „kopiowanie”?

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- ZFŚS jako motywator dla pracowników
- świadczenia „do wyboru”
- kryterium socjalne – jak uregulować
- ZFŚS a RODO

5. Co jeszcze?
- praca zdalna – porozumienie, regulamin czy umowa?
- instrukcje BHP – „gotowce” czy własne

6. Pytania, odpowiedzi, dyskusja


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha