zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

23 listopad 2020 09:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych - Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


CELE SZKOLENIA:
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników. Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.


ADRESACI:
Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu.


PROGRAM:
1. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot
- Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, tzw. „stare” licencje - wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym przed zmianą w 2013 r. jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zakres dopuszczalnych zmian w posiadanych uprawnieniach
- licencje na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc
- pośrednictwo przy przewozie rzeczy
- zaświadczenia na potrzeby własne.
2. Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
- rzeczywistą i stałą siedzibę
- posiadanie dobrej reputacji
- sytuację finansową
- kompetencje zawodowe
- wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów
3. Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników starostw – kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne
4. Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo Przedsiębiorców, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
- Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli,
5. Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
6. Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi
7. Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.


Uwaga: trener zachęca do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcieli by Państwo pomówić podczas szkolenia. Wszystkie przesłane pytania zostaną szczegółowo omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha