zaproponuj szkolenia

Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020

22 październik 2020 09:00-13:00

249 zł netto

Dostępne terminy szkolenia: 22 października, 23 listopada, 14 grudnia 2020 r.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM SZKOLENIA:
- Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
- Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
- Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
- Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia
a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 2020
b. Dodatek stażowy
c. Dodatek motywacyjny
d. Dodatek funkcyjny
e. dodatek za wychowawstwo
f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
g. Nagrody
h. Dodatek wyrównawczy

5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto
6. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018
7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany;
a. Zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
b. urlop na opiekę 188 kp.
c. urlop okolicznościowy
e. Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia
10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia
11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.
12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
14. Koronawirus: Wynagrodzenie nauczyciela wykonującego pracę zdalnie
15. Koronawirus: Zamknięcie szkoły - wynagrodzenie dla nauczycieli za czas przestoju
16.Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

17. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę
b. zwolnienie lekarskie nauczyciela, który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce.
c. wynagrodzenia chorobowego
d. zasiłku chorobowego
e. zasiłek macierzyński
f. zasiłek rodzicielski
g. zasiłek ojcowski
h. zasiłek opiekuńczy
- Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
- Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
18. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
- Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

19. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
- Kwoty wolne od potrąceń
- Potrącenia za zgodą pracownika
- Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
- Zbieg tytułów
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia administracyjne.
- Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
- SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
- Potrącenia z „parabanków”
- Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019

ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

20. Panel dyskusyjny.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha