zaproponuj szkolenia

Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020

17 listopad 2020 09:00-13:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 20 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.


CEL SZKOLENIA:
Praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


PROGRAM:
1.    Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
2.    Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?
3.    Jak tworzyć odpis na ZFŚS z uwzględnieniem ostatnich zmian?
4.    Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
5.    Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
6.    Czy można finansować pomoc dla osób uprawnionych w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa?
7.    Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
8.    Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
9.    Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
10.    Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgormadzone na potrzeby ZFŚS?
11.    Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
12.    Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
13.    Czego nie można finansować z ZFŚS?
14.     Jaką rolę pełni komisja socjalna?
15.    Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
16.    Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
17.    Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie są nowe kwoty wolne od podatku?
18.    Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
19.    Pytania i dyskusja

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha