zaproponuj szkolenia

Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze

21 maj 2021 09:00-15:00

230 zł netto

Zmiana Prawa zamówień publicznych - nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego na środki spożywcze
Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych , dokumentacja systemu HACCP wspomagająca proces dostaw środków spożywczych

Zapraszamy także do udziału w innych webinariach z zakresu żywienia dzieci i dorosłych - zobacz szczegóły


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    technolog żywności i żywienia, dietetyk, praktyk i specjalista w zakresie zagadnień dotyczących żywienia dzieci oraz bezpieczeństwa żywności. Związana z żłobkami, przedszkolami i szkołami od 2009 roku w zakresie układania jadłospisów i wdrażania systemu HACCP. Obecnie główny dietetyk/koordynator HACCP w dużej instytucji publicznej, gdzie koordynuje pracę intendentów w zakresie realizacji umów z dostawcami, norm żywieniowych oraz bezpieczeństwa produkcji posiłków w 16 kuchniach. W zamówieniach odpowiedzialna m. in. za opis przedmiotu zamówienia oraz szacunki.
-    wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w spółce medycznej.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do intendentów/księgowych oraz innych osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.


DLA KOGO:
a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
-    dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki,
-    dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach.


PROGRAM:
1.    Analiza potrzeb oraz rozeznanie rynku, czyli na co zwrócić uwagę, aby zamówienie spełniało wszystkie potrzeby zamawiającego oraz jego klientów.
2.    Szacunek wartości zamówienia w ujęciu praktycznym, czyli:
-    nowe progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021,
-    problem podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
-    jak prawidłowo dokonać szacunku w zamówieniu bagatelnym, a jak w zamówieniu w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych,
-    jak dokumentować należytą staranność przeprowadzanego szacunku. Dlaczego jest to tak istotne? Dokonanie szacunku krok po kroku.
3.    Opis przedmiotu zamówienia – teoria a praktyka w realizacji umowy oraz jak uniknąć powszechnych błędów.
4.    Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
5.    Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych w szczególności w kontekście wymagań Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
6.    Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków: procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha