zaproponuj szkolenia

Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem intendenta

28 maj 2021 09:00-15:00

230 zł netto

Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem intendenta.
Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze - warsztaty praktyczne


Zapraszamy także do udziału w innych webinariach z zakresu żywienia dzieci i dorosłych - zobacz szczegóły


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
1.   technolog żywności i żywienia, dietetyk, praktyk i specjalista w zakresie zagadnień dotyczących żywienia dzieci oraz bezpieczeństwa żywności. Związana z żłobkami, przedszkolami i szkołami od 2009 roku w zakresie układania jadłospisów i wdrażania systemu HACCP. Obecnie główny dietetyk/koordynator HACCP w dużej instytucji publicznej, gdzie koordynuje pracę intendentów w zakresie realizacji umów z dostawcami, norm żywieniowych oraz bezpieczeństwa produkcji posiłków w 16 kuchniach. W zamówieniach odpowiedzialna m. in. za opis przedmiotu zamówienia oraz szacunki.
2.    wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w spółce medycznej.


CELE SZKOLENIA:
Na warsztacie w prosty i praktyczny sposób zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z  nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku oraz jej nowelizacją.  Omówione zostaną czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego na artykuły spożywcze. 


DLA KOGO:
a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
-    dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki,
-    dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach.


PROGRAM:
1. Opis przedmiotu zamówienia artykułów spożywczych – omówienie zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę produktów spożywczych z uwzględnieniem wytycznych dla żywionej grupy, omówienie przypadków i towarów.
2. Podział zamówienia na części ze względu na grupy towarowe, zasady określania wartości jednego zamówienia,
3. Szacunkowa wartość zamówienia – omówienie zasad i metod sporządzania szacunku zgodnie z nową ustawą PZP,
- zamówienia poniżej 130 000 zł (tzw. podprogowe) – negocjacje cen, zapytania ofertowe,
- dyskusja i analiza przypadków.
4. Przygotowywanie dokumentacji: SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Formularz ofertowy, Specyfikacje asortymentowo-ilościowe, umowy z dostawcami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha