zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa

19 maj 2020 10:00-13:00

260 zł netto

 

Data szkolenia:

29.04.2020

Godziny szkolenia:

13.00 – 16.00

Przebieg szkolenia:

12.00 – 13.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

13.00 – 16.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.04.2020

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypraco-wanych w okresie rozliczeniowym.
Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazu-jących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
Przykłady zawierają praktyczne wskazówki nawiązujące do problemów związanych z organizacją czasu pracy w dobie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.


Podczas szkolenia dowiesz się m.in:

• Jakie są zalety i wady stosowania, wprowadzonego w oparciu o przepisy „koronaustawy”, systemu równoważnego czasu pracy, przewidującego wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin,
• W jaki sposób wprowadzić i zmienić system czasu pracy i okres rozliczeniowy,
• Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy w trakcie trwania dotychczasowego okresu rozli-czeniowego,
• Jakie są wady i zalety stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,
• W jaki sposób rekompensować skrócony odpoczynek dobowy i tygodniowy w przypadkach dopuszczonych na mocy „koronaustawy”.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia,
2) Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego nieza-pewnienia,
3) Systemy czasu pracy – wybór najodpowiedniejszego systemu,
4) Wprowadzanie i zmiana systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
5) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału), ze szczególnym uwzględnieniem 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,
6) Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,
7) Rozliczanie czasu pracy w ramach poszczególnych systemów czasu pracy,
8) Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
9) Praca ponadwymiarowa „niepełnoetatowców”,
10) Praca nadliczbowa i jej rekompensowanie,
11) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompen-sowanie,
12) Praca w niedzielę i święto oraz jej rekompensowanie,
13) Czas pracy kadry kierowniczej,
14) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha