zaproponuj szkolenia

Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego

03 grudzień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.


PROGRAM:

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

 • wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
 • doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
 • ograniczenia uprawnień stron postępowania
 • uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
 • konsekwencje ograniczenia w wydawaniu decyzji administracyjnych - zezwolenia oraz kary,
 • postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
 • konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym,

 

2. Wpływ ograniczeń COVID 19 na poszczególne procedury:

 • lokalizacja kanałów technologicznych,
 • wniosek o zajęcie pasa drogowego i zasady ustalania opłat,
 • opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,

 

3. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;

 • zezwolenie na wykonanie zjazdu,
 • zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym,
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

4. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne .

5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.

6. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia w okresie epidemii.

7. Możliwość uchylenia lub zmiany wydanych decyzji z uwagi na problemy stron w czasie epidemii.

8. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów w okresie epidemii.

9. Dochodzenie należności administracyjnych i cywilnoprawnych o okresie epidemii - specyfika i ograniczenia.

10. Drogi wewnętrzne- zawieranie umów, wyrażanie zgody na zajęcie, służebności.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha