zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zarządzanie pasem drogowym, zezwolenia i sankcje, zmiany w ustawie. Nowe regulacje w zakresie kanałów technologicznych. NOWE regulacje w zakresie warunków techniczno-budowlanych w drogach publicznych.

30 maja 2023 10:00-14:00

310 zł netto

Nowelizacje ustawy od 29 czerwca 2022 r., od 9 września 2022 r. i od 21 września 2022 r.

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych


 

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.


PROGRAM:

1. Ostatnie zmiany w ustawie.
• nowe zasady lokalizowania kanałów technologicznych,
• przeniesienie decyzji w zakresie zezwoleń i lokalizacji obiektów i urządzeń oraz zjazdów.
• nowe regulacje w zakresie warunków technicznych - rozporządzenie z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
• nowelizacja ustawy w zakresie urządzeń obcych w pasie drogowym
2. Drogi publiczne status i zaliczanie do kategorii.
3. Pojęcie pasa drogowego
4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
5. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;
• zezwolenie na wykonanie zjazdu,
• wydawanie zezwoleń na podstawie nowych regulacji w zakresie warunków tech-nicznych.
• zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie dro-gowym,
• uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomuni-kacyjne .
7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
8. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia
9. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegal-nego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
10. Przeniesienie decyzji dot. lokalizacji zjazdu, lokalizacji urządzeń i na zajęcie pasa drogowego. ZMIANY w USTAWIE.
11. Zmiany w ustawie wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.
12. Elementy postępowania administracyjnego:
• czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe
• postępowanie odwoławcze,
• decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
• wpływ regulacji związanych z epidemią COVID 19 na postępowanie.
13. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg
niepublicznych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha