zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zasady zbiorowego żywienia dzieci w żłobku

18 październik 2021 16:00-20:00

230 zł netto

zgodnie ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Układanie jadłospisów, wyliczanie norm żywienia i wartości odżywczej oraz identyfikacja alergenów w placówkach zbiorowego żywienia dzieci do lat 3


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor książek nt. żywienia zbiorowego.


DLA KOGO:
-    dyrektorów/kierowników żłobków,
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
-    pracowników organów prowadzących żłobki,
-    pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
1.Wymagania ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w zakresie organizowania żywienia zbiorowego w żłobkach, klubach dziecięcych i innych placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3.
2. Podział na grupy wiekowe dzieci do 3. roku życia i referencyjne poziomy norm żywienia.
3. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci w 1. roku życia – praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity.
4. Źródła składników pokarmowych w żywieniu niemowląt, produkty zalecane w diecie dziecka od 6 do 12. m.ż.
5. Wytyczne dot. przechowywania i karmienia dziecka mlekiem matki.
6. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci od 1. do 3. roku życia:
-    praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity.
-    podział energii na posiłki i podział energii na składniki odżywcze.
7. Zasady wyliczania wartości odżywczej posiłków.
8. Identyfikacja alergenów i zasady informowania o nich na jadłospisie.
9. Rozpoznawanie substancji dodatkowych w produktach spożywczych nie zalecanych w żywieniu małych dzieci.
10. Realizacja żywienia dietetycznego i eliminacyjnego w żywieniu zbiorowym niemowląt i małych dzieci.

Warsztaty:
1. Wyliczenia wartości odżywczej produktu, dania, posiłku i sprawdzenie wyników z normami żywienia.
2. Przygotowanie przykładowych receptur dań.
3. Analiza przykładowych jadłospisów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha