zaproponuj szkolenia

Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień 2020)

09 listopad 2021 09:30-15:00

335 zł netto

 

Data szkolenia:

9.11.2021

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszeń:

5.11.2021

Cena szkolenia: 335 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł netto / os.

 

Od wielu lat mamy coraz częściej do czynienia z cudzoziemcami na polskim rynku pracy. Wraz z ich napływem niestety nie dochodzi do uproszczenia procedur związanych z ich zatrudnieniem.

Jak sprawnie poruszać się po obowiązujących przepisach?

Jak usprawnić sobie prace związane z rekrutacją i zatrudnieniem cudzoziemców?

Na te pytania odpowie Wam niniejsze szkolenie.

 


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w ostatnich latach.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe zasad dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców:
• pojęcie cudzoziemca,
• legalny pobyt i legalna praca,
• definicja nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
• trzy grupy cudzoziemców.

2. Podstawy legalnego pobytu:
• wiza krajowa i wiza Schengen,
• stempel w paszporcie,
• zezwolenie na pobyt czasowy,
• ruch bezwizowy,
• obywatele państw członkowskich UE/EOG/Szwarcarii,
• dokumenty pobytowe innych krajów członkowskich UE,
• przedłużenie ważności legalnego pobytu – NOWOŚĆ COVID-19.

3. Kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę?
• Zasada – zawsze zezwolenie wojewódzkie,
• Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę wprost,
• Inne przypadki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
4. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
• zasady rejestracji,
• treść oświadczenia – WZORY,
• na co zwrócić uwagę – PRAKTYKA,
• możliwość pracy po zakończeniu oświadczenia – NOWOŚĆ COVID-19.

5. Zezwolenia na pracę sezonową:
• tryb wydania,
• rodzaje działalności gospodarczej,
• wniosek i załączniki do niego – WZORY,
• procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia,
• Covid-19 a praca sezonowa – NOWOŚĆ.

6. Zezwolenia na pracę:
• rodzaje zezwoleń,
• wniosek i załączniki do niego – WZORY,
• tryb postępowania
• obowiązki informacyjne wobec urzędu,
• przedłużenie legalnej pracy po zakończeniu zezwolenia – NOWOŚĆ COVID-19.

7. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:
• połączenie dwóch dokumentów;
• szczególne zasady wnioskowania i procedury wydawania,
• na co zwrócić uwagę?
• przedłużenie ważności ZPP a Covid-19 - NOWOŚĆ

8. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie:
• odpowiedzialność karna za nielegalne powierzenie wykonywania pracy,
• pozostałe czyny zabronione,
• odpowiedzialność karna cudzoziemca,
• inne dolegliwości dla cudzoziemca związane z nielegalnym powierzeniem mu pracy.

9. Inne obowiązki związane z zatrudnieniem cudzoziemców – ZUS, podatki itp.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha