zaproponuj szkolenia

Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2022 (z uwzględnieniem zatrudniania obywateli Ukrainy po 24.02.2022)

15 listopad 2022 10:00-15:00

365 zł netto

 

Data szkolenia:

15.11.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

10.11.2022

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 325 zł netto / os.

 

Od wielu lat mamy coraz częściej do czynienia z cudzoziemcami na polskim rynku pracy. Wraz z ich napływem niestety nie dochodzi do uproszczenia procedur związanych z ich zatrudnieniem.

Jak sprawnie poruszać się po obowiązujących przepisach?

Jak usprawnić sobie prace związane z rekrutacją i zatrudnieniem cudzoziemców?

Co nowego w tej kwestii przyniesie 2022r?

Na te pytania odpowie Wam niniejsze szkolenie.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w ostatnich latach.


Szkolenie pozwoli Ci:
- zapoznać się z zasadami rekrutacji i zatrudniania cudzoziemców pochodzących z wszystkich stron świata;
- uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące problemów w procesach legalizacji pobytu i pracy;
- sprawne analizowanie statusu cudzoziemca pod kątem jego pobytu w Polsce;
- ułożyć wewnętrzne procedury postępowania przy zatrudnianiu cudzoziemców


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasady dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców:
  • pojęcie cudzoziemca,
  • legalny pobyt i legalna praca,
  • definicja nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • dwie grupy cudzoziemców.
 2. Zatrudnienie obywateli Ukrainy po 24.02.2022 – NOWOŚĆ!
  • legalny pobyt wychodźców z Ukrainy,
  • katalog osób uprawnionych do skorzystania z szczególnych rozwiązań,
  • prawo do wykonywania pracy,
  • rejestracja zatrudnienia,
  • jednorazowe zezwolenie na pobyt czasowy.
 3. Podstawy legalnego pobytu:
  • wiza krajowa i wiza Schengen,
  • stempel w paszporcie,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • ruch bezwizowy,
  • obywatele państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii – jakie dokumenty?
  • rejestracja pobytu obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
  • przedłużenie ważności legalnego pobytu – NOWOŚĆ COVID-19
 4. Kiedy zatrudnimy bez starania się o zezwolenie na pracę?
  • zasada – zawsze zezwolenie wojewódzkie,
  • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z ustawy o promocji zatrudnienia,
  • inne przypadki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w tym NOWOŚĆ -  wiza humanitarna i zawody medyczne,
 5. Zagadnienia wspólne dla dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców:
  • brak możliwości zatrudnienia cudzoziemca w związku z karalnością osób reprezentujących podmiot zatrudniający;
  • inne przyczyny odmowy „zgody” na zatrudnienia wspólne dla wszystkich procedur.
 6. Informacja starosty:
  • warunek konieczny przy zezwoleniach na pracę i zezwoleniach jednolitych;
  • jak formułować Krajową Ofertę Pracy,
  • kiedy nie musimy składać informacji starosty.
 7. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
  • 6 miesięcy w ciągu 12, czy 24 miesiące? – NOWOŚĆ
  • zasady rejestracji,
  • treść oświadczenia – WZORY Z OMÓWIENIEM
  • na co zwrócić uwagę – PRAKTYKA
  • obowiązki informacyjne wobec urzędu pracy,
  • możliwość pracy po zakończeniu oświadczenia – NOWOŚĆ COVID-19.
 8. Zezwolenia na pracę sezonową:
  • tryb wydania,
  • rodzaje działalności gospodarczej,
  • wniosek i załączniki do niego – WZORY,
  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia,
  • Covid-19 a praca sezonowa – NOWOŚĆ.
 9. Zezwolenia na pracę:
  • rodzaje zezwoleń,
  • wniosek i załączniki do niego – WZORY,
  • tryb postępowania,
  • obowiązki informacyjne wobec wojewody,
  • przedłużenie legalnej pracy po zakończeniu zezwolenia – NOWOŚĆ COVID-19.
 10. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:
  • połączenie dwóch dokumentów;
  • szczególne zasady wnioskowania i procedury wydawania,
  • odrębna procedura zmiany treści zezwolenia – NOWOŚĆ
  • przedłużenie ważności ZPP a Covid-19 – NOWOŚĆ
 11. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie:
  • odpowiedzialność karna za nielegalne powierzenie wykonywania pracy,
  • pozostałe czyny zabronione,
  • odpowiedzialność karna cudzoziemca,
  • inne dolegliwości dla cudzoziemca związane z nielegalnym powierzeniem mu pracy.
 12. Zapowiadane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w tym dotyczące odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie. – NOWOŚĆ!

Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha