zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zatrudnianie cudzoziemców w czasie epidemii koronawirusa

26 sierpień 2020 11:00-14:00

245 zł netto

 

Data szkolenia:

26 sierpnia 2020 r.

Godziny szkolenia:

11.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

10.00 – 11.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

11.00 – 14.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

24 sierpnia 2020 r.

Cena szkolenia: 245 zł netto / os.

 

 

Sam proces zatrudniania cudzoziemców jest skomplikowany i w wielu aspektach nie-jasny. Wprowadzenie stanu epidemii dodatkowo skomplikowało sytuacje prawną pra-cowników – cudzoziemców oraz ich pracodawców.
Jak sobie poradzić?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na tere-nie RP oraz z zmianami wynikającymi z epidemii koronawirusa.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców (krótka charakterystyka wymagań jakie powinny być spełnione przy zatrudnieniu cudzoziemców, omówienie poszczególnych procedur):
• prawo do pobytu i prawo do pracy,
• tytuły pobytowe:
• wiza
• zezwolenie na pobyt
• ruch bezwizowy
• inne przypadki,
• dokumenty legalizujace zatrudnienie:
• oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
• zezwolenia na pracę – zasady,
• zezwolenie na pobyt i pracę,
• zezwolenia na pracę sezonową,
• czy zawsze muszą być dwa dokumenty?

2. Problemy i wątpliwości dotyczące poszczególnych procedur (praktyczny poradnik dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców):
• jak w dobie COVID-19 kontaktować się z urzędami?
• co zrobić z nowymi kandydatami do pracy?
• jak zmienić etat i wynagrodzenie cudzoziemca zgodnie z prawem?
• co zrobić gdy cudzoziemiec porzuci pracę?
• czy można wysłać na urlop wypoczynkowy lub bezpłatny?

3. Szczególne rozwiązania przyjęte w okresie epidemii NOWOŚĆ:
• wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt – na co zwrócić uwagę?;
• wydłużenie legalnego pobytu – w jakich sytuacjach będzie można stosować?
• wydłużenie ważności dokumentów legalizujących pracę,
• co nie zostało uregulowane i jak sobie z tym poradzić? PRAKTYKA

4. Pozostałe problemy związane z pandemią COVID-19:
• ograniczenia przemieszczania się -czy potrzeba zaświadczeń dla pracowników?
• ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach?
• rozliczanie okresu przymusowej kwarantanny,
• obowiązki informacyjne wobec urzędów przy zatrudnianiu cudzoziemców a kwarantanna,
• badania i szkolenia BHP a koronawirus.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha