zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zatrudnianie pracowników jednostek oświatowych w świetle aktualnych zmian w prawie

12 sierpień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli, pracownicy prowadzący sprawy kadrowe jednostek oświatowych, wszyscy zainteresowani.


CEL SZKOLENIA:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych zatrudniania w jednostkach oświatowych.
2.    Doskonalenie umiejętności prawidłowego tworzenia dokumentacji kadrowej.


METODA I FORMA PRACY:
Metoda aktualizacji wiedzy Kazuistyka przykładów rozstrzyganych przez sądy i zgłoszonych przez uczestników szkolenia, Seminarium z elementami wykładu.


PROGRAM:
I.    Trzy kategorie pracowników i odrębne podstawy prawne zatrudniania.
1.    Dane, jakie można pozyskiwać od kandydata do zatrudnienia.
2.    Dane, jakie można pozyskiwać od pracownika po podpisaniu umowy o pracę.
3.    Tryb weryfikacji kandydata w rejestrach karnych, dyscyplinarnych, zebranie wymaganych oświadczeń:
1)    odrębny tryb weryfikacji kandydata w przypadku nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych;
2)    oświadczenia, jakie składa nauczyciel i pracownik samorządowy.
4.    Szczególny tryb nawiązania stosunku pracy z nauczycielem:
1)    zatrudnienie stażysty, w tym uprawnienie do dodatku na start;
2)    zatrudnianie nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć na wolnym stanowisku pracy;
3)    tryb zatrudniania nauczyciela w niepełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
4)    limity zatrudniania nauczyciela na czas określony i pragmatyka ich stosowania.
5.    Rodzaje umów o pracę z pracownikami samorządowymi, limity zatrudniania na czas nieokreślony.
6.    Sposób ustalania dodatku stażowego dla nauczycieli i pracowników samorządowych, w tym dodatku stażowego w przypadku dodatkowego zatrudnienia nauczyciela.
7.    Kiedy możemy zawrzeć dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem.

II.    Dokumentacja pracownicza.
1.    Wzory umów o pracę, czego nie należy wpisywać do umowy.
2.    Tryb dokonywania zmian istotnych warunków umowy o pracę (stanowisko, wymiar i czas zatrudnienia).
3.    Akta osobowe prowadzone z zastosowaniem nowych przepisów.
4.    Inna dokumentacja pracownicza której nie włączamy do akt osobowych.
5.    Badania lekarskie i szkolenia bhp – szczególne przepisy w okresie epidemii.
6.    Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy-zasady organizacji tych szkoleń.
7.    Inne czynności związane z dopuszczeniem pracownika do pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha