zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: ZFŚS w 2021 r. - Ustawa o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

24 listopad 2021 09:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

24.11.2021

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

22.11.2021

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 265 zł / os.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Uczestnicy zostają zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu. Wszystkie omawiane zagadnienia poparte są podstawami prawnymi. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od maja 2019 roku.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zapoznanie się z zadaniami i czynnościami zarządzeniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych dotyczącą osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.


Adresaci szkolenia:

- administratorzy (pracodawcy) ZFŚS,
- związki zawodowe, przedstawiciele załóg ZFŚS, komisje socjalne, komórki socjalne,
- samodzielne stanowiska zajmujące się prowadzeniem ZFŚS,
- sektor finansowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców:
• pracodawcy ustawowo zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
• wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS
• ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS lub ustalenie odpisu w dowolnej wysokości
• regulamin ZFŚS

2. Świadczenia z ZFŚS oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie - osoby uprawnione do świadczeń z funduszu:
• jakie świadczenia przysługują z funduszu
• opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - świadczenia z funduszu a składki ZUS

3. ZFŚS a koszty uzyskania przychodu:
• odpis na ZFŚS
• problematyka finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych, integracyjnych i wycieczek
• koszty związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
• bony, paczki, zapomogi i inne świadczenia finansowane i niefinansowane z funduszu
• Dofinansowanie z ZFŚS do czesnego za żłobek lub przedszkole

4. Działalność socjalna a VAT:
• czy działalność socjalna podlega przepisom ustawy o VAT
• wydatki sfinansowane częściowo z ZFŚS a obowiązek wykazania VAT należnego

5. Świadczenia z ZFŚS w ewidencji księgowej

6. Świadczenia urlopowe

7. Dopuszczalność egzekucji z ZFŚS

8. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS.

9. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha