zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli

20 październik 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Nowe zasady awansu zawodowego uwzględniają min. likwidację dwóch pierwszych stopni oraz wprowadzają długi okres przejściowy, w czasie, którego nauczyciel nie ma żadnego stopnia awansu.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy chodzi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli. Wprowadzane zmiany mają także zapewnić wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, czyli w pierwszych latach pracy w zawodzie. Nastąpi również powiązanie procedury awansu z oceną nauczyciela.
To tylko niektóre zmiany dotyczące procedury awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.


ADRESACI:
dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych


PROGRAM:
1.    Zmiany w awansie zawodowym obowiązujące od 1 września 2022 r. oraz przepisy przejściowe, dotyczące postępowań awansowych na starych zasadach.
2.    Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
-    obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu;
-    warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
-    rola i zadania mentora;
-    procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego;
-    rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.
3.    Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego:
-    prowadzenie zajęć w obecności komisji i ekspertów spoza szkoły;
-    opinia komisji warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
-    negatywna opinia komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela.
4.    Powiązanie awansu zawodowego z procedurą oceny:
-    wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli;
-    ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego;
-     ocena pracy nauczyciela w szkole;
-    kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia).
5.    Nadawanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:
-    wymagania kwalifikacyjne, obligatoryjna ocena pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
-    dorobek zawodowy nauczyciela;
-    akceptacja komisji kwalifikacyjnej;
-    komisje kwalifikacyjne – zmiany.
6.    Nowe procedury oceny pracy nauczyciela i sytuacje jej dokonywana.
7.    Dyrektor i jego rola w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy:
-    procedury w szkole dotyczące awansu;
-    obowiązująca dokumentacja;
-    nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w odniesieniu do awansu zawodowego;
-    godziny dostępności nauczyciela.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha