zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r.

04 październik 2022 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi placówek oświatowych.


PROGRAM:
1. Zmiany w zakresie oceny pracy – nowe terminy i obowiązki dyrektora
a. zmiana miejsca pracy a ocena
b. oceny obligatoryjne
c. oceny na wniosek
2. Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i mianowanego
a. przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu
b. czas trwania przygotowania i opcje jego skrócenia
3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
a. mianowanie z mocy prawa
b. obliczanie okresu pracy
c. mentor – nowy opiekun
d. obowiązkowe zajęcia
e. opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
f. egzamin
4. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
a. wymagany okres pracy
b. ocena pracy
c. postępowanie kwalifikacyjne
5. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
a. nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
b. dodatkowa umowa na czas określony
c. umowa na czas nieokreślony
d. dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem
6. Inne zmiany
a. czas na konsultacje z rodzicami
b. świadczenie na start
c. wypłata wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy
7. Przepisy przejściowe
a. awans zawodowy nauczycieli stażystów
b. awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
c. awans zawodowy nauczycieli mianowanych
8. Standardy zatrudniania specjalistów w szkołach
a. Sposób obliczania etatów
b. Przepisy przejściowe – standardy w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
9. Obsadzanie stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu – zasady
10. Nowa regulacja zasad zawieszania zajęć w szkołach
a. Przesłanki zawieszania zajęć
b. Procedury
c. Zdalne nauczanie
11. Zdalne nauczanie uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha